Carparkers Amsterdam Vetterstraat

Amsterdam - Vetterstraat

Vetterstraat te Amsterdam

opgave

In nieuwbouw parkeerkelder maximaal aantal parkeerplaatsen realiseren.

oplossing

Wöhr Combilift 543 / 87 parkeerplaatsen: Een vijftal CombiLift 543 systemen worden centraal aangestuurd middels een zgn. Blind Database Control Systeem.

Hierdoor is onder meer variabele toewijzing mogelijk en wordt de verwerkingscapaciteit tijdens piekbelastingen geoptimaliseerd.

werking

Het intelligente besturingssysteem voorkomt filevorming tijdens piekbelastingen.