Parkeerplatform 501 / 503: extra parkeerplaatsen op schuifplatformen

Parkplatform 501
Dit zijwaarts verschuifbare parkeerplatform maakt van dode hoeken en ruimtes achter kolommen extra parkeerplaatsen. Toepasbaar in meerdere rijen achter elkaar.

Parkplatform 503

In de lengterichting verschuifbare parkeerplatformen leveren extra parkeerplaatsen op in de rijbaan. Platformen die bezet zijn, worden met een druk op de knop aan de kant geschoven.

specificaties

Parkplatform 501 - 503: extra parkeerplaatsen op schuifplatformen

  • extra parkeerplaatsen op schuifplatformen
  • in lengte en in dwarsrichting
  • voor bestaande situaties en nieuwbouw
  • bedrijfszeker
  • lage onderhoudskosten
U Itsmijter Parkeerplatform501 503